Nis 12

Aşağıdaki metin bana mail ile ulaştı, bu yüzden kaynağını bilemiyorum. Biraz aratınca birçok sitede yayınlandığını da farkettim. Muhtemelen karşılaşmışsınızdır. Öyle olsa bile tekrar hatırlamakta fayda var.

ASLAN DOĞURMAK
Hayvanlar bir gün kim daha çok çocuk doğurabilir diye çekişmeye başlarlar.
Hep birlikte dişi aslana gidip danışırlar.
‘Sen kaç çocuk doğurabiliyorsun? ‘ diye sormuşlar aslana.
‘Bir.’ diye yanıtlar dişli aslan. ‘Fakat ben aslan doğururum.’
DERSİMİZ;
NİTELİK, NİCELİKTEN ÖNEMLİDİR.
*********************
YENGEÇ İLE ANNESİ
‘Neden böyle yan yan yürüyorsun yavrum’ diye sorar anne yengeç çocuğuna.
‘Düzgün yürüsene ! ‘ der.
– ‘Pekala anne’ der çocuk.
– ‘Sen önümden düzgün yürü, ben seni takip ederim. ‘
DERSİMİZ;
HAREKETLER SÖZLERDEN ÖNDE GELİR?
*********************
ASLAN, KOYUN, KURT VE TİLKİ
Aslanın biri, bir koyunu yanına çağırır ve nefesinin
kokup kokmadığını sorar.
Evet ! ? diye yanıtlar koyun. Aslan bu yanıta kızar ve
koyunu oracıkta parçalar.
Daha sonra kurda seslenip yanına çağırır, ona da aynı soruyu sorar.
Hayır ! ! ? diye yanıtlar kurt korkudan. Ancak o da yağcılık yaptığı için aslanın öfkesinden kurtulamaz.
Sıra tilkiye gelmiştir. Aynı soruyu tilkiye de sorar.
Tilkinin yanıtı şöyle olur;
– Üzgünüm, üşütmüşüm biraz, o yüzden burnum koku almıyor ! ?
DERSİMİZ;
AKILLI KİŞİ TEHLİKELİ DURUMLARDA KONUŞMAZ !!!
*********************
KAZLAR VE TURNALAR
Kazlar ve turnalar bir gün aynı tarlada yiyecek ararlarken birden yanlarına
yaklaşmaya çalışan avcıyı fark ederler. Turnalar daha çevik ve hafif oldukları için hemen uçarlar.
Oysa kazlar ağır hareket ettikleri için avcıdan kurtulamazlar.
DERSİMİZ;
YAKALANANLAR HER ZAMAN SUÇLU OLANLAR DEĞİLDİR?
*********************
FARELERİN TOPLANTISI
Bir gün fareler bir araya gelirler ve başlarına musallat olan bir kediden
kurtulma planları yaparlar.
Pek çok fikir öne sürülür.
Hiçbiri kabul görmez.
En sonunda genç bir fare kedinin boynuna bir çan asmayı önerir.Böylece kedi kendilerine yaklaşırken farkına varacak ve
kaçabileceklerdir. Bu öneri fareler tarafından alkışlarla onaylanır.
Bu arada bir köşede sessizce onları dinlemekte olan yaşlı bir fare ayağa
kalkar ve bu önerinin çok zekice olduğunu, başarılı olacağından hiç kuşkusu olmadığını belirtir.
Fakat, der, Kafamı bir soru kurcalıyor. Çanı kedinin boynuna KİM asacak ???
DERSİMİZ;
İYİ BİR PLAN YAPMAK AYRI, O PLANI GERÇEKLEŞTİRMEK
AYRIDIR.
Share on FriendFeed

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.